Oznam pre zákazníkov, požadujúcich laboratórnu skúšku pitnej a odpadovej vody

Oznamujeme cteným zákazníkom, že v čase dovolenkového obdobia t.j. júl – august 2017 z kapacitných dôvodov pracovisko CHT a LČ Nitra nebude vykonávať laboratórne rozbory pitnej a odpadovej vody.

Ďalšie objednávky budú podľa poradia vybavené od 18.9.2017.
Ďakujeme za pochopenie. 

Ing. Daniela Lendelová
Vedúca laboratória Nitra, ZsVS

Zobraziť viac