Rozbor vody

V prípade záujmu o rozbor vody má zákazník niekoľko možností podania objednávky:

Predmet objednávky / rozsah skúšok

Po podaní objednávky zákazník bude kontaktovaný pracovníkom skúšobného laboratória. So zákazníkom vyhotoví záznam o preskúmaní požiadaviek, kde sa určí termín, spôsob odberu vzoriek, rozsah vykonávaných skúšok, skúšobné metódy, cena za rozbor, spôsob platby, spôsob doručenia výsledkov.

Odber vzorky

Útvar laboratórnych činností  ZsVS, a.s., okrem akreditovaných a neakreditovaných skúšok vykonáva aj akreditované odbery pitných vôd, odpadových vôd a kalov.

Ku kolaudačným účelom je potrebný akreditovaný odber a rozbor v rozsahu „minimálny“.

Pre osobné účely si zákazník môže odobrať vzorky sám do vzorkovníc. Vzorkovnice zapožičiava laboratórium a zákazník je poučený o spôsobe odberu a konzervácii vzoriek. V prípade, že si zákazník odoberá vzorky sám, jedná sa o neakreditovaný odber.

Príjem vzoriek

Fyzikálno-chemické skúšky:

pondelok – štvrtok  od 8:00 do 14:30

Mikrobiologické skúšky:

pondelok – utorok od 8:00 do 14:30 

streda: od 8:00 do 12:00


Výsledky skúšok

Po vykonaní požadovaných skúšok laboratórium vyhotoví protokol o skúške, ktorý si zákazník prevezme osobne, alebo mu bude zaslaný poštou.

Zákazník má možnosť uhradiť cenu za výkon laboratórnych služieb v hotovosti, alebo bankovým prevodom.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcich laboratórií cez telefónne čísla a e-mailové adresy:  https://www.zsvs.sk/sluzby/laboratorne-sluzby/kontakty.