Rozbor vody

V prípade záujmu o rozbor vody má zákazník niekoľko možností podania objednávky:

Predmet objednávky/rozsah skúšok

Odber vzorky

Útvar laboratórnych činností ZsVS, a.s., okrem akreditovaných a neakreditovaných skúšok vykonáva aj akreditované odbery pitných vôd, odpadových vôd a kalov.

Ku kolaudačným účelom je potrebný akreditovaný odber a rozbor v rozsahu „minimálny“.

Pre osobné účely si zákazník môže odobrať vzorky sám do vzorkovníc. Vzorkovnice zapožičiava laboratórium a zákazník je poučený o spôsobe odberu a konzervácii vzoriek. V prípade, že si zákazník odoberá vzorky sám, ide o neakreditovaný odber.

Príjem vzoriek

Fyzikálno-chemické skúšky:

pondelok – štvrtok od 8.00 do 14.30

Mikrobiologické skúšky:

pondelok – utorok od 8.00 do 14.30
streda od 8.00 do 12.00

Výsledky skúšok

Po vykonaní požadovaných skúšok laboratórium vyhotoví protokol o skúške, ktorý si zákazník prevezme osobne, alebo mu bude zaslaný poštou.

Zákazník má možnosť uhradiť cenu za výkon laboratórnych služieb v hotovosti alebo bankovým prevodom.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcich laboratórií cez telefónne čísla a e-mailové adresy uvedené v sekcii Kontakty.