Pitné fontány

V roku 2022 ZsVS, a. s., v duchu myšlienky „Na vode nám záleží“ nainštalovala 24 exteriérových pitných fontán, čím sa pitná voda stala ľahko dostupnou pre všetkých aj mimo domu.

Pitnú vodu si môžete ekologicky bezdotykovo a rýchlo načapovať do vlastných fliaš bez zbytočného zaťažovania životného prostredia jednorazovými plastovými fľašami.

Cieľom inštalácie pitných fontán je, aby verejnosť vnímala pozitíva a výhody ľahko dostupnej pitnej vody z verejného vodovodu ako aj potrebu znížiť vlastnú plastovú „spotrebu“ a vedome tak zakročiť proti znečisteniu vôd našej planéty plastmi.

Pitna fontanka

Zoznam lokalít umiestnenia pitných fontán:

Bánovce nad Bebravou Námestie Ľ. Štúra
Dunajská Streda korzo Bélu Bartóka
Dunajská Streda Trhovisko
Jelka Mierová ul.
Jelšovce ul. Pri škole
Levice Saratovská ul.
Nitra Sládkovičova ul. pri Starom divadle Karola Spišáka
Nitra Štefánikova trieda pred bankou
Nové Zámky Hlavné námestie
Nové Zámky Čerešňová ulica
Partizánske ul. Veľká okružná
Santovka Kúpeľná ul.
Sereď ul. Ku campingu
Šahy Hlavné námestie
Šaľa Hlavná ul. pri MsÚ
Šamorín mestský park Pomilé pri amfiteátri
Štúrovo Hlavná ul.
Šurany Námestie hrdinov
Topoľčany križovatka ul. K. Kuzmányho a J. Jesenského
Topoľčany zóna Margarétka
Topoľčianky Hlavná ul. pred ObÚ
Veľké Úľany Námestie slobody
Veľký Meder Námestie Bélu Bartóka
Želiezovce Petőfiho ul.

Pribúdajú pitné fontánky

Videá z odovzdávania pitných fontán si môžete pozrieť tu :