Objednať monitoring stokovej siete

Objednávku na TV monitoring zasielať na adresu:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a. s.
Mgr. Marian Trnka
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra

Kontaktné údaje pre dojednanie podmienok monitoringu

Mgr. Marian Trnka

vedúci útvaru technicko-inžinierskych činností, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
marian.trnka@zsvs.sk

0911 410 916

IBAK Lisy

frantisek.mikle@zsvs.sk
0904 403 376

IBAK Panoramo 3D

stefan.molnar@zsvs.sk
0903 741 756