Kanalizácia nie je odpadkový kôš

Verejná kanalizácia slúži iba na odvádzanie splaškových vôd z domácností.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., vyzýva všetkých občanov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, aby do verejnej kanalizácie nevypúšťali nerozpustné, resp. ťažko rozpustné látky a nevhadzovali predmety, ktoré spôsobujú upchávanie a poruchy čerpadiel v prečerpávacích staniciach, a tým znemožňujú funkčnosť verejnej kanalizácie.

Do verejnej kanalizácie nepatria:

  • hygienické potreby (vlhčené utierky, dámske hygienické potreby, vatové tyčinky, plienky atď.),
  • chemické látky a ropné produkty (chemikálie, farby, rozpúšťadlá, sadra, lepidlá, motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, nafta atď.),
  • biologický odpad (potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, tráva, záhradný odpad atď.),
  • nerozpustné materiály (plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, stavebný odpad, guma, kovy, plechovky, textilný odpad atď.).