Pripojenie na verejný vodovod

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., už 25 rokov zásobuje takmer 785-tisíc obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a spravuje 5 829 km vodovodnej siete v regióne svojej pôsobnosti. Staňte sa aj vy súčasťou nášho systému.

20220509 093117 2

Všetky podmienky zriadenia vodovodnej prípojky sú bližšie špecifikované v Technických podmienkach pripojenia a odpojenia.

Postup zriadenia vodovodnej prípojky

  1. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
  2. Vyjadrenie všetkých správcov inžinierskych sietí vrátane ZsVS, a. s., na základe projektovej dokumentácie.
  3. Vydanie právoplatného stavebného povolenia alebo povolenia drobnej stavby.
  4. Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod/kanalizáciu.
  5. Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
  6. Preverenie splnenia technických podmienok na realizáciu vodovodnej prípojky.
  7. Návrh zmluvy na podpis.
  8. Realizácia vodovodnej prípojky.
  9. Do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy spustenie dodávky vody.

Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod – fyzická osoba predloží:

Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod – právnická osoba predloží:

Pre montáž vodomeru fyzická osoba predloží:

Mesto/okres Kontaktná osoba E-mail Telefón
Topoľčany Ivan Michalička ivan.michalicka@zsvs.sk 038/746 4400
Bánovce nad Bebravou Ing. Jozef Botka jozef.botka@zsvs.sk 038/746 4501
Partizánske Ing. Filip Martinka filip.martinka@zsvs.sk 038/746 4666
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder František Fekete frantisek.fekete@zsvs.sk 031/773 7302
Levice, Šahy, Želiezovce Zuzana Kováčová zuzana.kovacova@zsvs.sk 036/777 1323, 0902 957 622
Nitra Natália Stanovičová natalia.stanovicova@zsvs.sk 037/694 9319, 0911 107 996
Vráble Paulína Černáková paulina.cernakova@zsvs.sk 037/694 9401, 0903 725 483
Zlaté Moravce Helena Szomorová helena.szomorova@zsvs.sk 037/694 9501
Galanta, Sereď, Šaľa Zuzana Százová zuzana.szazova@zsvs.sk 031/773 7505, 0903 470 318
Galanta, Sereď, Šaľa Ing. Zdenka Slavkovská zdenka.slavkovska@zsvs.sk 031/773 7505, 0904 907 383
Komárno, Nové Zámky Kristián Csutkay kristian.csutkay@zsvs.sk 035/792 2305