Vývoz žúmp a septikov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ponúka vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov saco-kanalizačnými vozidlami a ich ekologickú likvidáciu v čistiarňach odpadových vôd s vystavením dokladu o zneškodnení odpadu.

V prípade záujmu o vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov je potrebné vyplniť Všeobecnú objednávku a poslať ju poštou, e-mailom alebo osobne podať na príslušnom odštepnom závode.

Cenník výkonov a služieb

Objednávku je potrebné zaslať na príslušný odštepný závod.

Kam patrím?

Ak chcete vedieť, pod aký odštepný závod spadá vaša obec, zvoľte názov obce.

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kračanská cesta 1233
929 01 Dunajská Streda

alternate_email sekretariat.ds@zsvs.sk
phone

Ústredňa
+421 31 773 7302

Sekretariát
+421 31 773 7301

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
P. Pázmaňa 4/64
927 01 Šaľa

alternate_email sekretariat.sa@zsvs.sk
phone

Sekretariát
+421 31 773 7501

Vyjadrenia k projektovej dokumentácií
+421 31 773 7520

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ludanská 4
934 01 Levice

alternate_email sekretariat.lv@zsvs.sk
phone

Ústredňa
+421 36 777 1302

Sekretariát
+421 36 777 1301

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra

alternate_email sekretariat.nr@zsvs.sk
phone

Sekretariát
+421 37 694 9255

Pohotovostná služba (nahlasovanie porúch)
+421 37 694 9336

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17
940 01 Nové Zámky

alternate_email sekretariat.nz@zsvs.sk
phone

Ústredňa
+421 35 792 2302

Sekretariát
+421 35 792 2301

Pohotovostná služba (nahlasovanie porúch) - úpravňa vody v Šuranoch
+421 35 650 0873

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tovarnícka 2208
955 55 Topoľčany

alternate_email sekretariat.to@zsvs.sk
phone

ústredňa
+421 38 536 7111

sekretariát
+421 38 536 7114