Nahlásiť stav vodomeru

Stav vodomeru môžete nahlásiť pomocou nasledovného formulára: