Objednať monitoring stokovej siete

Objednávku na TV monitoring zasielať na adresu:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s.
Ing. Ľubomír Krcho
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra

Kontaktné údaje pre dojednanie podmienok monitoringu

Ing. Ľubomír Krcho
vedúci útvaru pitnej vody a odpadovej vody, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
lubomir.krcho@zsvs.sk
0902 957 995

IBAK Lisy
frantisek.mikle@zsvs.sk
0904 403 376

IBAK Panoramo 3D
stefan.molnar@zsvs.sk
0903 741 756