Zákaznícke centrá

Hlavné činnosti:

  • Uzatváranie zmlúv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (nový odberateľ, zmena odberateľa)
  • Zmeny, doplnenie identifikačných údajov odberateľov
  • Zmeny v spôsobe platby preddavkových platieb a faktúr, zmena výšky, príp. zrušenie preddavkových platieb
  • Príjem hotovostných platieb
  • Príjem a vybavovanie reklamácií
  • Informácie o ostatných službách poskytovaných dodávateľom

Otváracie hodiny Zákazníckych centier

Pondelok 8.00 - 12.00 hod.  
Utorok 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 14.30 hod.
Streda 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.30 hod.
Štvrtok 8.00 - 12.00 hod.  
Piatok 8.00 - 12.00 hod.  

Pozn: Vybavovanie zákazníkov prebieha  vo všetkých zákazníckych centrách počas uvedených otváracích hodín. Vaše požiadavky Vám radi zodpovieme na uvedených telefónnych a e-mailových kontaktoch.

Pracovisko ZC Nitra

Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra

Kontakty:
zc.nitra@zsvs.sk

PO a FO podnikatelia: +421(0) 37 694 9260
FO : +421 (0) 37 694 9249, 694 9248, 694 9335
Vedúci pracoviska ZC Nitra: +421(0)37 694 9326, +421(0)911 062929


Pracovisko ZC Dunajská Streda

Adresa: Kračanská cesta 1233, 929 01  Dunajská Streda

Kontakty:
zc.dunajskastreda@zsvs.sk

PO a FO podnikatelia: +421(0) 31 773 7333
FO : +421 (0) 31 773 7311, 773 7321
Vedúci pracoviska ZC Dunajská Streda: +421(0)31 773 7304, +421(0)911 062928

 

Pracovisko ZC Levice

Adresa: Ludanská 4, 934 01  Levice

Kontakty:
zc.levice@zsvs.sk

PO a FO podnikatelia: +421(0) 36 777 1315
FO : +421 (0) 36 777 1344, 777 1333, 777 1316
Vedúci pracoviska ZC Levice: +421(0)36 777 1315, +421(0)911 062927

 

Pracovisko ZC Topoľčany

Adresa: Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany

Kontakty:
zc.topolcany@zsvs.sk

PO a FO podnikatelia: +421(0) 38 746 4305, +421(0) 38 746 4310, +421(0) 38 746 4311, +421(0) 38 746 4318, +421(0) 38 746 4337
Vedúci pracoviska ZC Topoľčany: +421(0) 38 746 4306, +421(0)911 062931

 

Pracovisko ZC Šaľa 

Adresa: P. Pázmaňa 4/64, 927 01  Šaľa

Kontakty:
zc.sala@zsvs.sk

PO a FO podnikatelia: +421(0) 31 773 7504
FO : +421 (0) 31   773 7556, 773 7530, 773 7502
Vedúci pracoviska ZC Šaľa: +421 (0) 31  773 7555, +421 (0) 902 957814

 

Pracovisko ZC Nové Zámky   

Adresa: Ľanová 17, 940 01  Nové Zámky

Kontakty:
zc.novezamky@zsvs.sk

PO a FO podnikatelia: +421(0) 35 792 2333, 792 2334
FO : +421 (0) 35   792 2331, 792 2335
Vedúci pracoviska ZC Nové Zámky : +421 (0) 35  792 2333,  +421 (0) 904 414293


Pracovisko ZC Komárno   

Adresa:  Veľká Jarková 354/24, 954 01 Komárno
Korešpondenčná adresa: Ľanová 17, 940 01  Nové Zámky

Kontakty: zc.komarno@zsvs.sk

PO a FO podnikatelia: +421(0) 35 792 2633, 792 2607, 792 2707, +421(0) 902 957 649