Zriadiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku

Nasledujúce body sú bližšie špecifikované v smernici Technické Podmienky Pripojenia a Odpojenia.

  • Podmienky zriadenia vodovodnej / kanalizačnej prípojky,
  • Vymedzenie základných pojmov,
  • Všeobecné podmienky pripojenia na verejný vodovod / kanalizáciu,
  • Doklady a dokumentáciu požadovanú k zriadeniu  pripojenia,
  • Postup zriadenia vodovodnej / kanalizačnej prípojky,
  • Technické špecifikácie pripojenia,
  • Práva a povinnosti vlastníka prípojky (povinnosti odberateľa a producenta) 

Žiadateľ o pripojenie (fyzická osoba) predloží:

* Prílohy, ktoré žiadateľ predkladá sú uvedené aj v Žiadosti o pripojenie

Žiadateľ o pripojenie (právnická osoba) predloží:

* Prílohy, ktoré žiadateľ predkladá sú uvedené aj v Žiadosti o pripojenie 

Po splnení technických podmienok pripojenia na verejný  vodovod / kanalizáciu bude žiadateľovi následne vyhotovená a predložená Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní  odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Odštepný závod Kontaktná osoba E-mail Telefón
OZ Nitra Natália Stanovičová natalia.stanovicova@zsvs.sk 037/6949319, 0911/107996
VPS Zlaté Moravce Helena Szomorová helena.szomorova@zsvs.sk 037/6949501
VPS Vráble Paulína Černáková paulina.cernakova@zsvs.sk 037/6949401, 0903/725483
OZ Levice Ing. Mária Vrábelová maria.vrabelova@zsvs.sk 0902/957585, 036/7771322
OZ Dunajská Streda Balázs Aranyossy hs01.dunstreda@zsvs.sk 031/7737380, 031/7737100, 0910/960229
VPS Šamorín Jozef Sebestyén hs02.samorin@zsvs.sk 031/7737201, 0902/957615
VPS Veľký Meder Éva Varga hs03.velkymeder@zsvs.sk 031/7737401
OZ Šaľa Alena Szallerová alena.szallerova@zsvs.sk 031/7737555
OZ Topoľčany Ivan Michalička ivan.michalicka@zsvs.sk 038/5322254, 0905/276048
VPS Partizánske Michaela Mäsiarová michaela.mäsiarova@zsvs.sk 038/7464666, 0902/957734
VPS Bánovce nad Bebravou Viera Ďurinová viera.durinova@zsvs.sk 038/7464500, 0902/957732
OZ Nové Zámky Štefan Hruboň stefan.hrubon@zsvs.sk 035/7922305
VPS Nové Zámky Jarmila Mikulcová hsnovezamky@zsvs.sk 035/7922361, 0902/957882
VPS Štúrovo Monika Udvardy monika.udvardy@zsvs.sk 036/7771701, 0902/957884
VPS Šurany Mária Molnárová maria.molnarova@zsvs.sk 035/7922401, 0902/957883