Nahlásiť stav vodomeru

Stav vodomeru môžete nahlásiť pomocou nasledujúceho online formulára: