eFaktúra

V záujme zvyšovania kvality služieb našim zákazníkom a s ohľadom na ochranu životného prostredia ponúka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pre všetkých svojich zákazníkov možnosť aktivovať si zasielanie faktúr v elektronickej podobe na zvolenú e-mailovú adresu.

00011 Zs VS web kampan e Faktura 600x168px 012023

eFaktúra je identická s faktúrou v papierovej podobe, plnohodnotne ju nahrádza, je platným daňovým dokladom a umožňuje pohodlný prístup cez e-mail.

eFaktúra je:

  • ekologická – prispieva k ochrane životného prostredia
  • pohodlná – k dispozícii je hneď po odoslaní
  • prehľadná – prehľadná archivácia vo formáte .pdf
  • ekonomická – šetrí čas a peniaze

Aktivujte si elektronické zasielanie faktúr na vašu e-mailovú adresu ešte dnes prostredníctvom formulára
Žiadosť o aktiváciu zasielania elektronickej faktúry.

eFaktúra – jednoduchý a okamžitý prístup k účtom za vodné a stočné.

Myslite ekologicky a ekonomicky.