Nahlásiť stav vodomeru

Stav vodomeru môžete nahlásiť pomocou nasledovného formulára:

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracúvané na plnenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu. Poskytnuté telefónne číslo bude spracúvané za účelom oprávnených záujmov ZsVS, a.s. na prípadnú komunikáciu k plneniu zmluvy. Ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov sú uvedené TU.