Kariéra

Ľudské zdroje sú tvorivým prvkom v spoločnosti. Poslaním riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti je vytváranie personálnych predpokladov na naplnenie strategických i čiastkových cieľov spoločnosti a zabezpečenie správneho fungovania a súladu všetkých jej zložiek v systéme spoločnosti.

Riadenie ľudských zdrojov zahŕňa päť základných procesov vykonávaných v rámci riadenia ľudských zdrojov v našej spoločnosti:

  • Výber zamestnancov
  • Hodnotenie zamestnancov – riadenie pracovného výkonu
  • Odmeňovanie zamestnancov
  • Rozvoj zamestnancov
  • Dodržiavanie všetkých zákonov v oblasti práce, zamestnávania ľudí a ľudských práv

V Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., je dôležitou úlohou personálnej práce zabezpečovanie stabilných pracovných miest, pretože kvalita ľudského potenciálu je jedným z rozhodujúcich faktorov rozvoja, ekonomickej prosperity a v neposlednom rade uspokojovania potrieb všetkých zákazníkov. Dôležití sú pre nás ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty a ďalej sa rozvíjajú, a preto naša spoločnosť chce byť plnohodnotným partnerom pri napĺňaní profesionálnych a osobných cieľov svojich zamestnancov. Zaujímame sa o šikovných a schopných ľudí, ktorí si svoju budúcnosť vedia predstaviť spojenú s našou spoločnosťou.

Voľné pracovné pozície

momentálne nemáme žiadne voľné pracovné pozície

Pole je povinné
Zadajte platný email
Pole je povinné
Potvrďte svoj súhlas