Pôsobnosť

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., vykonáva svoju činnosť a vlastní alebo prevádzkuje verejné vodovody alebo verejné kanalizácie na území okresov Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce.

Kam patrím?

Ak chcete vedieť, pod aké stredisko spadá vaša obec, zvoľte názov obce.

Strediská

Odštepné závody

OZ Dunajská Streda

location_on
Adresa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kračanská cesta 1233
929 01 Dunajská Streda

alternate_email sekretariat.ds@zsvs.sk
workspaces
Strediská
chevron_right Dunajská Streda
chevron_right Šamorín
chevron_right Veľký Meder

OZ Šaľa

location_on
Adresa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
P. Pázmaňa 4/64
927 01 Šaľa

alternate_email sekretariat.sa@zsvs.sk
workspaces
Strediská
chevron_right Šaľa
chevron_right Galanta
chevron_right Sereď

OZ Levice

location_on
Adresa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ludanská 4
934 01 Levice

alternate_email sekretariat.lv@zsvs.sk
workspaces
Strediská
chevron_right Levice
chevron_right Šahy
chevron_right Želiezovce

OZ Nitra

location_on
Adresa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra

alternate_email sekretariat.nr@zsvs.sk
workspaces
Strediská
chevron_right Nitra
chevron_right Vráble
chevron_right Zlaté Moravce

OZ Nové Zámky

location_on
Adresa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17
940 01 Nové Zámky

alternate_email sekretariat.nz@zsvs.sk
workspaces
Strediská
chevron_right Nové Zámky
chevron_right Komárno
chevron_right Štúrovo
chevron_right Šurany

OZ Topoľčany

location_on
Adresa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tovarnícka 2208
955 55 Topoľčany

alternate_email sekretariat.to@zsvs.sk
workspaces
Strediská
chevron_right Topoľčany
chevron_right Partizánske
chevron_right Bánovce nad Bebravou