Kariéra

Ľudské zdroje sú tvorivým prvkom v spoločnosti. Poslaním riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti je vytváranie personálnych predpokladov na naplnenie strategických i čiastkových cieľov spoločnosti a zabezpečenie správneho fungovania a súladu všetkých jej zložiek v systéme spoločnosti.

Riadenie ľudských zdrojov zahŕňa päť základných procesov vykonávaných v rámci riadenia ľudských zdrojov v našej spoločnosti:

  • Výber zamestnancov
  • Hodnotenie zamestnancov – riadenie pracovného výkonu
  • Odmeňovanie zamestnancov
  • Rozvoj zamestnancov
  • Dodržiavanie všetkých zákonov v oblasti práce, zamestnávania ľudí a ľudských práv

V Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je dôležitou úlohou personálnej práce zabezpečovanie stabilných pracovných miest, pretože kvalita ľudského potenciálu je jedným z rozhodujúcich faktorov rozvoja, ekonomickej prosperity a v neposlednom rade uspokojovania potrieb všetkých zákazníkov. Dôležití sú pre nás ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty a ďalej sa rozvíjajú, a preto naša spoločnosť chce byť plnohodnotným partnerom pri napĺňaní profesionálnych a osobných cieľov svojich zamestnancov. Zaujímame sa o šikovných a schopných ľudí, ktorí si svoju budúcnosť vedia predstaviť spojenú s našou spoločnosťou.

Voľné pracovné pozície

Ľutujeme, ale v súčasnosti nemáme žiadnu voľnú pracovnú pozíciu.

Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dáva súhlas spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. so spracúvaním osobných údajov pre účely sprostredkovania zamestnania a uloženia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na dobu neurčitú ( resp. do písomného odvolania) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.